Background

Referencer

Oprydning. Backup. EDB-ansvarlig. Nye computere. Video-overvågning. Intranet. Timeregistreringssystem. Klinikhåndbog og vejledninger. Migration til ny server. Rådgivning og assistance ifm. nyt panorama rtg. Domænemigration.

Intranet til kvalitetssikring og dokumentmanagement ifm. med akkreditering. Rådgivning under ombygning af klinik. Assistance under opstart med Dental Suite. Makroprogrammering.

EDB-ansvarlig. Dental Suite makroprogrammering. Backup. Kvalitetssikring. Timer­egistrerings- system. Intranet. Byggeledelse. Patientindkald. Migration til ny server. Vedligeholdelse hjemmeside.

Udskiftning af computere, dataredning og migrering, etablering af nyt mailsystem, installation af gammelt DOS-baseret journalsystem i virtuel maskine. Backup.

Intranet til kvalitetssikring og dokumentmanagement ifm. med akkreditering. DentalSuite makroprogrammering. Hardware­installation og setup.

Rådgivning. Komplet udskiftning af IT ifm. med klinikovertagelse. Styring af andre leverandører.

Flere referencer…